Luận văn Hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của big C Việt Nam

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT .V

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU . VI

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.VII

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. . 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. . 5

3.1. Mục đích . 5

3.2. Nhiệm vụ. 5

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. . 6

5. Phương pháp nghiên cứu. 6

5.1. Phương pháp thu thập số liệu: . 6

5.2.Phương pháp xử lý thông tin:. 7

6. Những đóng góp mới của luận văn. 7

7. Kết cấu. 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC. 9

1.1. Khái niệm hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 9

1.1.1.Khái niệm đánh giá thực hiện công việc. 9

1.1.2.Khái niệm hệ thống đánh giá thực hiện công việc .10

1.2. Vai trò của hệ thống đánh giá thực hiện công việc.11

1.2.1.Vai trò của đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực. .11

1.2.2.Vai trò của hệ thống đánh giá trong việc đánh giá thực hiện công việc.13

1.3. Nội dung của hệ thống đánh giá thực hiện công việc. .14

1.3.1.Tiêu chuẩn thực hiện công việc. .14

1.3.2.Đo lường sự thực hiện công việc. .17

1.3.2.1.Phương pháp đánh giá thực hiện công việc.17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY