Luận văn Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty khai thác công trình thủy lợi Thanh Trì

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ HH TRONG CÁC DNSX.I. Khái niệm TSCĐ HH 1.1 Khái niệm TSCĐ HH1.2 Đặc điểm TSCĐ HH1.3.Yêu cầu quản lý TSCĐ HH1.4 Nhiệm vụ tổ chức hạch toán TSCĐII. Phân loại và đánh giá TSCĐ1. Phân loại TSCĐ2. Đánh giá TSCĐIII. Hạch toán chi tiết TSCĐ HHIV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ HHV. Hạch toán khấu hao TSCĐ HH5.1 Hao mòn và khấu hao TSCĐ5.2 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ5.3 Chứng từ khấu hao TSCĐVI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ HH6.1 Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm6.2 Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầuVII. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán:7.1 Hình thức Nhật ký chung7.2 Hình thức Nhật ký -Sổ cái7.3 Hình thức chứng từ ghi sổ7.4 Hình thức Nhật ký chứng từCHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TYKHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THANH TRÌ.I. Tổng quan về công ty1.1 Quá trình hình thành và phát triển1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý1.3 Đặc điểm sản phẩm; hoạt động sản xuất kinh doanh; quy trình công nghệ sản xuất của công ty.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công tyII. Thực trạng hạch toán TSCĐ HH tại công ty1 Quy trình hạch toán TSCĐ HH2 Hạch toán chi tiết TSCĐ HH tại công 3 Hạch toán tổng hợp TSCĐ HH tại công ty ty 4 Kế toán sửa chữa TSCĐ tại công ty5 Kế toán khấu hao TSCĐ CHƯƠNG III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY I. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công tyII. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại công ty1.1 Đánh giá chung1.2 Ưu điểm1.3 Nhược điểmIII. Hoàn thiện công tác quản lý hạch toán TSCĐ HHIV. Tăng cường công tác quản lý TSCĐ HH4.1 Huy động vốn để đầu tư vào TSCĐ4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hiện có4.3 Xác định đúng cơ cấu đầu tư4.4 Tổ chức quản lý TSCĐ HHKẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ HH

TRONG CÁC DNSX.

I. Khái niệm TSCĐ HH

1.1 Khái niệm TSCĐ HH

1.2 Đặc điểm TSCĐ HH

1.3.Yêu cầu quản lý TSCĐ HH

1.4 Nhiệm vụ tổ chức hạch toán TSCĐ

II. Phân loại và đánh giá TSCĐ

1. Phân loại TSCĐ

2. Đánh giá TSCĐ

III. Hạch toán chi tiết TSCĐ HH

IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ HH

V. Hạch toán khấu hao TSCĐ HH

5.1 Hao mòn và khấu hao TSCĐ

5.2 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ

5.3 Chứng từ khấu hao TSCĐ

VI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ HH

6.1 Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức tự làm

6.2 Kế toán sửa chữa TSCĐ theo phương thức cho thầu

VII. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán:

7.1 Hình thức Nhật ký chung

7.2 Hình thức Nhật ký -Sổ cái

7.3 Hình thức chứng từ ghi sổ

7.4 Hình thức Nhật ký chứng từ

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THANH TRÌ.

I. Tổng quan về công ty

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.3 Đặc điểm sản phẩm; hoạt động sản xuất kinh doanh;

quy trình công nghệ sản xuất của công ty.

1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty

II. Thực trạng hạch toán TSCĐ HH tại công ty

1 Quy trình hạch toán TSCĐ HH

2 Hạch toán chi tiết TSCĐ HH tại công

3 Hạch toán tổng hợp TSCĐ HH tại công ty ty

4 Kế toán sửa chữa TSCĐ tại công ty

5 Kế toán khấu hao TSCĐ

CHƯƠNG III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HH

TẠI CÔNG TY

I. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng

TSCĐ tại công ty

II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và hạch toán

TSCĐ tại công ty

1.1 Đánh giá chung

1.2 Ưu điểm

1.3 Nhược điểm

III. Hoàn thiện công tác quản lý hạch toán TSCĐ HH

IV. Tăng cường công tác quản lý TSCĐ HH

4.1 Huy động vốn để đầu tư vào TSCĐ

4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hiện có

4.3 Xác định đúng cơ cấu đầu tư

4.4 Tổ chức quản lý TSCĐ HH

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY