Luận văn Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại trường cao đẳng dược Phú Thọ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG . v

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ.vii

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TRONG TỔ CHỨC . 11

1.1. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc . 11

1.2. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc . 14

1.2.1. Đối với tổ chức. 14

1.2.2. Đối với người lao động. 15

1.3. Nội dung của đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức. 17

1.3.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc. 17

1.3.2. Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 18

1.3.3. Quy trình đánh giá thực hiện công việc . 20

1.3.4. Sử dụng kết quả sau đánh giá . 27

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc. 29

1.4.1. Quan điểm của lãnh đạo . 29

1.4.2. Trình độ chuyên môn của cán bộ phòng nhân sự . 29

1.4.3. Trình độ của người đánh giá . 29

1.4.4. Nhận thức và thái độ của cán bộ quản lý và nhân viên đối với công tác

đánh giá. 30

1.4.5. Việc ứng dụng kết quả đánh giá vào các quyết định nhân sự của tổ chức 30

1.4.6. Các quy định pháp lý của Nhà nước . 30

1.4.7. Đặc trưng của lĩnh vực sản xuất kinh doanh . 30

1.5. Kinh nghiệm của một số tổ chức trong và ngoài nước về hoạt động đánh

giá thực hiện công việc. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY