Luận văn Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hòa An

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU. V

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 1

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

5. Phương pháp nghiên cứu . 7

6. Những đóng góp mới của luận văn. 8

7. Kết cấu của luận văn . 8

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG

VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP . 10

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 10

1.1.1. Công việc . 10

1.1.2. Đánh giá thực hiện công việc. 10

1.1.3. Đánh giá giá trị công việc. 11

1.1.4. Đánh giá người lao động . 12

1.2. Nội dung đánh giá thực hiện công việc. 12

1.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá. 12

1.2.2. Xác định đối tượng được đánh giá và chu kỳ đánh giá. 14

1.2.3. Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá . 15

1.2.4. Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá. 17

1.2.5. Lựa chọn và đào tạo cán bộ đánh giá thực hiện công việc. 20

1.2.6. Tổ chức thực hiện đánh giá. 21

1.2.7. Sử dụng kết quả đánh giá. 23

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá thực hiện công việc . 26

1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY