Luận văn Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần bê tông alpha

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. IIV

DANH MỤC CÁC BẢNG. V

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.VI

DANH MỤC CÁC KHUNG . VII

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 6

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 6

5. Phương pháp nghiên cứu . 6

6. Nội dung luận văn . 7

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG

VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP. 8

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 8

1.1.1. Khái niệm công việc. 8

1.1.2. Khái niệm thực hiện công việc . 9

1.1.3. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc . 9

1.2. Nội dung đánh giá thực hiện công việc . . 10

1.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc. 10

1.2.2. Thiết kế đánh giá thực hiện công việc. 11

1.2.3. Tổ chức triển khai đánh giá thực hiện công việc. 22

1.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY