Luận văn Hoàn thiện công tác thu mua nguyên liệu sắn tại chi nhánh công ty TNHH MTV thực phẩm và đầu tư fococev - Nhà máy tinh bột sắn Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . viii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ. ix

Phần 1: MỞ ĐẦU.1

1. Lý do nghiên cứu đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

2.1 Mục tiêu chung.2

2.2 Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

3.1 Đối tượng nghiên cứu.3

3.2 Phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.4

4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu .4

4.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin, số liệu .4

4.3 Phương pháp phân tích.4

5. Bố cục của luận văn .5

Phần 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.6

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ L Ý LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU MUA NGUYÊN

LIỆU NÔNG SẢN CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN.6

1.1. Lý luận chung về công tác thu mua nguyên liệu nông sản .6

1.1.1. Một số khái niệm.6

1.1.2. Đặc điểm và vai trò của thu mua nguyên liệu nông sản .7

1.1.3 Hình thức, mô hình thu mua nguyên liệu nông sản của doanh nghiệp .8

1.1.4 Nội dung của công tác thu mua nguyên liệu nông sản .13

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY