Luận văn Hoàn thiện công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ.vi

MỤC LỤC.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.5

4. Phương pháp nghiên cứu.6

5. Cấu trúc luận văn .12

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THANH TRA THUẾ

DOANH NGHIỆP.13

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA THUẾ DOANH NGHIỆP .13

1.1.1. Thanh tra thuế .13

1.1.2. Yêu cầu và nội dung, quy trình thực hiện thanh tra thuế doanh nghiệp .21

1.1.3. Các tiêu chí đánh giá công tác thanh tra thuế doanh nghiệp.27

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.35

1.2.1. Kinh nghiệm hoàn thiện thanh tra Thuế doanh nghiệp của một số nước trên

thế giới.35

1.2.2. Khả năng vận dụng kinh nghiệm thế giới vào thanh tra thuế tại Việt Nam.40

1.2.3. Mô hình nghiên cứu và thang đo đánh giá hiệu quả công tác thanh tra Thuế.42

1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.45

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THUẾ DOANH

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY