Luận văn Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn.iii

Danh mục các từ viết tắt.iv

Danh mục sơ đồ, biểu đồ và bảng biểu .v

Mục lục.vii

MỞ ĐẦU .1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA,

KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ

NƯỚC NGOÀI.6

1.1 Cơ sở lý luận về công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài .6

1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.6

1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về công tác thanh tra, kiểm tra thuế .9

1.1.3 Vai trò của hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài.15

1.1.4 Nội dung và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài.17

1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài.24

1.2 Cơ sở thực tiễn về công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài .28

1.2.1 Thực trạng về công tác thanh tra, kiểm tra thuế của một số nước trên thế giới.28

1.2.2 Thực trạng về công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở việt Nam .31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY