Luận văn Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Nguyên nhân khách quan bao g m những nguyên nhân n m

ngoài kiểm soát của Công ty bao g m:

 Hi n nay ở Vi t Nam các tiêu chuẩn thẩm định giá ch nêu

ra c c phư ng ph p c định giá trị doanh nghi p, nhưng h ng n u

rõ về vi c nên lựa chọn kết quả c định giá trị doanh nghi p theo

phư ng ph p n ha phư ng ph p h c.

 Trong c ng t c c định giá trị doanh nghi p cho mục đ ch

cổ phần hoá, các báo cáo tài chính của doanh nghi p nh nước

thường không phản ánh thực chất tình trạng hoạt động và hi u quả

của doanh nghi p.

 Thiếu thông tin thị trường: Thông tin thị trường là vấn đề

hết sức cần thiết trong vi c c định giá trị doanh nghi p khi sử dụng

th o phư ng ph p so s nh Th o ti u chuẩn thẩm định gi , đối với

phư ng ph p so s nh cần phải tìm 3 tài sản so sánh là các doanh

nghi p c lĩnh vực, quy mô hoạt động tư ng tự với tài sản thẩm định

trên thị trường là rất h hăn i c điều ch nh khác bi t các yếu tố

của tài sản so sánh về c ng điều ki n với tài sản thẩm định là rất khó

ch nh c đặc bi t đ l gi trị doanh nghi p

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY