Luận văn Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh điện tử viễn thông Nhật Minh

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU .V

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH .VI

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.4

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.5

5. Phương pháp nghiên cứu 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG

DOANH NGHIỆP . 7

1.1. Một số khái niệm. 7

1.1.1. Động lực và động lực lao động. 7

1.1.2. Tạo động lực lao động. 8

1.2. Một số học thuyết về tạo động lực lao động. 8

1.2.1. Lý thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow . 8

1.2.2. Học thuyết về sự công bằng của Stacy Adams . 10

1.2.3. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của Skinner . 11

1.2.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor H.Vroom . 12

1.3. Nội dung tạo động lực lao động . 13

1.3.1. Xác định nhu cầu của người lao động. 13

1.3.2. Thực hiện các biện pháp tạo động lực lao động. 14

1.3.2.1 . Các biện pháp khuyến khích vật chất. 14

1.3.2.2. Các biện pháp khuyến khích tinh thần . 16

1.4. Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tạo động lực lao động . 20

1.4.1. Đánh giá mức độ hài lòng của người lao động. 20

1.4.2. Tính chủ động sáng tạo trong công việc của người lao động . 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY