Luận văn Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Yên Bái

LỜI CAM ĐOAN .I

MỤC LỤC .I

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .IV

DANH MỤC BẢNG . V

DANH MỤC BIỂU.VI

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài . 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng nghiên cứu. 5

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Kết cấu luận văn. 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 8

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 8

1.1.1. Động lực. 8

1.1.2. Nhu cầu . 8

1.1.3. Tạo động lực lao động . 9

1.2. Tổng quan về các học thuyết tạo động lực trong lao động . 10

1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow. 10

1.2.2. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom . 12

1.2.3. Học thuyết công bằng của John Stacey Adams:. 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY