Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị tiền lương, thưởng đối với người lao động tại Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁ HÌNH, SƠ ĐỒ. vi

MỤC LỤC. vii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài .3

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .3

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Cấu trúc của luận văn.4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.4

1.1. Cơ sở lý luận .5

1.1.1. Khái niệm và cơ cấu của thù lao lao động trong doanh nghiệp .5

1.1.1.1. Khái niệm thù lao lao động .5

1.1.1.2. Cơ cấu của thù lao lao động.5

1.1.2. Khái niệm và bản chất của tiền lương.6

1.1.2.1. Khái niệm về tiền lương.6

1.1.2.2. Phân biệt tiền lương với tiền công .7

1.1.2.3. Ý nghĩa và vai trò của tiền lương.9

1.1.2.4. Các chức năng cơ bản của tiền lương .10

1.1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương .11

1.1.3. Khái niệm và bản chất của tiền thưởng.11

1.1.3.1. Khái niệm về tiền thưởng.11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY