Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Bỉm Sơn

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i

DANH MỤC CÁC BẢNG. viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ. ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu:.2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Kết quả và những đóng góp mới kỳ vọng đạt được của nghiên cứu .4

7. Kết cấu của luận văn .4

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH

HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5

1.1. Những vấn đền chung về khách hàng .5

1.1.1. Khái niệm khách hàng.5

1.1.2. Phân loại khách hàng .5

1.2 Khái niệm và tầm quan trọng của CRM tại Ngân hàng thương mại .6

1.2.1 Khái niệm CRM .6

1.2.2 Tầm quan trọng của CRM.8

1.2.3 CRM với hoạt động tín dụng doanh nghiệp.11

1.3 Nội dung quản trị quan hệ khách hàng ở Ngân hàng thương mại .12

1.3.1 Hoạch định chiến lược quản trị khách hàng.12

1.3.2 Tổ chức hệ thống quản trị quan hệ khách hàng .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY