Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Việt ren – Quảng Trị

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các bảng biểu .

Danh mục các sơ đồ, .

Mục lục.iv

PHẦN MỞ ĐẦU.1

A. Tính cấp thiết của đề tài .1

B. Mục tiêu nghiên cứu.2

C. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2

D. Phương pháp nghiên cứu:.2

E. Kết cấu của luận văn.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC.5

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.5

1.1. NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .5

1.1.1. Nhân sự .5

1.1.2. Khái niệm về quản trị nhân sự .6

1.1.3 Mục tiêu của quản trị nhân sự .6

1.1.4. Vai trò của quản trị nhân sự .7

1.1.5 Chức năng của quản trị nhân sự.9

1.1.6 Tổ chức của bộ phận quản trị nhân sự .11

1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP .11

1.2.1. Đặc điểm công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.11

1.2.2. Nội dung quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY