Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Sau khi các đơn vị đăng ký nhu cầu, Ban Tổ chức Cán bộ cần làm việc trực tiếp với các

đơn vị để xác định hợp lý nhu cầu đào tạo và phát triển.

- Xác định nhu cầu đào tạo cần căn cứ vào mục tiêu phát triển của Quỹ, phương hướng

phát triển nguồn nhân lực, tình hình hoạt động của Quỹ, các chủ trương, chính sách đào tạo của

Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Quỹ và nhu cầu đào tạo, phát triển của người

lao động.

3.2.3.2. Xác định đúng đối tượng đào tạo và phát triển

- Sau khi xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn chức danh, Quỹ cần căn cứ vào tiêu chuẩn

chức danh để đào tạo theo phương châm thiếu và yếu mặt nào thì đưa đi đào tạo kịp thời mặt đó.

- Quỹ cần xây dựng được những tiêu chuẩn đánh giá được năng lực toàn bộ đội ngũ lao

động của mình để có cơ sở xác định đối tượng đào tạo và phát triển.

3.2.3.3. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo và phát triển

- Quỹ cần xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển sát với từng đối tượng, phối hợp với

các cơ sở đào tạo có uy tín để xây dựng các lớp đào tạo chất lượng đáp ứng yêu cầu.

- Cần lựa chọn thời gian đào tạo sao cho hợp lý tránh ảnh hưởng đến công việc và cuộc

sống.

- Quỹ không nên chỉ lập ra các kế hoạch đào tạo ngắn hạn mà cần đưa ra các kế hoạch

đào tạo và phát triển dài hạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY