Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ.iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . v

DANH MỤC SƠ ĐỒ .vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii

MỤC LỤC.viii

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1.1. Đặt vấn đề .1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.3

1.2.1. Mục tiêu chung . 3

1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 4

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 4

1.4. Phương pháp nghiên cứu.4

1.4.1. Quy trình nghiên cứu. 4

1.4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu. 7

1.5. Kết cấu luận văn.9

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .11

CHƯƠNG 1 .11

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH

NGHIỆP .11

1.1. Cơ sở lý luận .11

1.1.1. Khái niệm nhân lực và quản trị nhân lực. 11

1.1.2. Vai trò quản trị nhân lực trong doanh nghiệp . 21

1.1.3. Các nội dung quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 22

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY