Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Duy Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2

2.1. Mục tiêu chung. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 3

4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu. 4

4.3. Phương pháp phân tích số liệu . 4

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN. 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ

NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN . 5

1.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH KHÁCH SẠN . 5

1.1.1. Khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực . 5

1.1.1.1. Nhân lực . 5

1.1.1.2. Nguồn nhân lực . 6

1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực. 6

1.1.2.1. Khái niệm . 6

1.1.2.2. Yêu cầu của công tác quản trị nhân lực . 10

1.1.2.3. Các nguyên tắc quản trị nhân lực trong khách sạn . 11

1.1.2.4. Tổ chức của bộ phận quản trị nhân lực . 12

1.1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác quản trị nhân lực trong hoạt động

kinh doanh khách sạn . 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY