Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH thương mại số 1

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.vi

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

2.1. Mục tiêu chung. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

3.1. Đối tượng nghiên cứu . 3

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 3

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. 4

5. Kết cấu của luận văn . 4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 6

1.1. Nhân lực, nguồn nhân lực và quản trị nhân lực . 6

1.1.1. Khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực. 6

1.1.2. Khái niệm Quản trị nhân lực. 7

1.1.3. Mục tiêu của Quản trị nhân lực. 8

1.1.4. Vai trò của quản trị nhân lực. 9

1.1.5. Chức năng của quản trị nhân lực . 10

1.1.6. Tổ chức của bộ phận quản trị nhân lực. 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY