Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. vii

MỤC LỤC. viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu luận văn.3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC .4

1.1.KHÁI NIỆM VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.4

1.1.1.Khái niệm về nhân lực .4

1.1.2.Khái niệm và vai trò của quản trị nhân lực .4

1.2.NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN TRỊ NHÂN LỰC.7

1.2.1.Hoạch định nguồn nhân lực .7

1.2.2.Phân tích công việc .8

1.2.3.Chiêu mộ và tuyển dụng nhân sự .10

1.2.4.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .12

1.2.5.Đánh giá mức độ hoàn thành công việc .14

1.2.6.Lương, thưởng và phúc lợi .16

1.3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ NHÂN LỰC .16

1.3.1.Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài.17

1.3.2.Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong.18

1.4.CÁC HỌC THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.19

1.4.1.Thuyết X của MacGregor Douglas .19

1.4.2.Thuyết Y của MacGregor Douglas .20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY