Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty may Hòa thọ - Đông hà

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ. iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC HÌNH VẼ. vi

MỤC LỤC. vii

LỜI MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Hạn chế của đề tài .3

6. Đóng góp dự kiến của nghiên cứu .3

7. Cấu trúc luận văn .4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .5

1.1. Khái niệm, vai trò và ý nghĩa thực tiễn của Quản trị nguồn nhân lực .5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực.6

1.1.3. Ý nghĩa thực tiễn của quản trị nguồn nhân lực .6

1.2. Sự cần thiết của quản trị nguồn nhân lực.7

1.2.1. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .7

1.2.2. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực .7

1.2.3. Nội dung cơ bản của Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .8

1.3. Quá trình đánh giá trong quản trị nguồn nhân lực .17

1.3.1. Tiêu chí đánh giá quản trị nguồn nhân lực.17

1.3.2. Phương pháp đánh giá nguồn nhân lực.18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY