Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và chế biến rau quả nông sản Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu luận văn.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.5

1.1. Những vấn đề chung về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.5

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực .5

1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp .7

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp.8

1.1.4. Phát triển NNL và một số đặc điểm của NNL trong ngành thương mại .10

1.2. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.14

1.2.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực.14

1.2.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực [6].15

1.2.3. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực .17

1.2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực .17

1.3. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở các nước trên thế giới và một số doanh

nghiệp thương mại sản xuất, chế biến rau quả nông sản ở Việt Nam.34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY