Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Pjico chi nhánh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.v

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . vi

MỤC LỤC. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .4

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG

DOANH NGHIỆP.5

1.1.Lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực .5

1.1.1. Một số khái niệm.5

1.1.2. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực.7

1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực .7

1.1.4.Chức năng của quản trị nguồn nhân lực.9

1.2 Những nội dung chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .11

1.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực .11

1.2.2. Phân tích công việc .12

1.2.3. Công tác tuyển dụng lao động.18

1.2.4. Công tác bố trí và sử dụng lao động .22

1.2.5. Đào tạo huấn luyện và phát triển lao động.25

1.2.6. Đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương .29

1.2.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.35

1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực của một số công ty nước ngoài

và ở Việt Nam. .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY