Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

LỜI CAM ĐOAN .

LỜI CẢM ƠN .

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .

DANH MỤC CÁC BẢNG.

DANH MỤC CÁC HÌNH. v

MỤC LỤC.

MỞ ĐẦU.

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu luận văn.5

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN

LỰC CỦA TỔ CHỨC .6

1.1. Lý luận về quản trị nguồn nhân lực .6

1.1.1. Các khái niệm.6

1.1.2. Mục tiêu của công tác quản trị nguồn nhân lực .12

1.1.3. Tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực.13

1.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực.14

1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực .15

1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo - phát triển nguồn nhân lực .15

1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.16

1.3. Nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực .16

1.3.1 Công tác tuyển dụng lao động.16

1.3.2. Công tác bố trí và sử dụng lao động .19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY