Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại doanh nghiệp Thịnh Phát

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ .v

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU . vi

MỤC LỤC. viii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu .3

5. Cấu trúc luận văn .4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP .5

1.1.Tổng quan về bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.5

1.1.1. Khái niệm bán hàng .6

1.1.2. Các hình thức bán hàng chủ yếu .7

1.1.3. Vai trò của hoạt động bán hàng .11

1.2. Quản trị bán hàng .13

1.2.1. Khái niệm .13

1.2.2. Mục tiêu của quản trị bán hàng.14

1.2.3. Ý nghĩa của quản trị bán hàng .15

1.4. Cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng .17

1.4.1. Chiến lược tổng thể doanh nghiệp.17

1.4.2. Phân tích môi trường .18

1.4.3. Một số kỹ năng quản trị bán hàng hiệu quả.19

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng .20

1.5.1. Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô .20

1.5.2. Ảnh hưởng từ môi trường vi mô .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY