Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hoá

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii

DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT. iv

DANH MỤC SƠ ĐỒ . v

DANH MỤC BẢNG BIỂU . vi

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1.Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 2

3. Phạm vi nghiên cứu. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ. 7

GIÁ TRỊ GIA TĂNG . 7

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ .7

1.1.1 Khái niệm về thuế .7

1.1.2 Đặc điểm của thuế.8

1.1.3 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.9

1.1.3.1 Thuế là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước.9

1.1.3.2 Thuế tham gia vào việc điều tiết kinh tế vĩ mô.10

1.1.3.3 Thuế là công cụ để điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong

phân phối.10

1.1.3.4 Thuế còn là công cụ để kiểm tra, kiểm soát các họat động sản xuất kinh doanh.11

1.1.4 Bản chất, chức năng của thuế.11

1.1.4.1 Bản chất của thuế .11

1.1.4.2 Chức năng của thuế.12

1.1.5 Chính sách thuế và phân loại thuế .14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY