Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix

DANH MỤC SƠ ĐỒ .xi

PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Cấu trúc luận văn .4

PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.5

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.5

1.1. Tổng quan về thuế.5

1.1.1. Khái niệm về thuế .5

1.1.2 Đặc điểm của thuế.5

1.1.3 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.5

1.1.4 Bản chất, chức năng của thuế.5

1.1.5 Phân loại thuế.6

1.2 Tổng quan về thuế giá trị gia tăng.7

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng .7

1.2.2 Nội dung cơ bản Luật thuế giá trị gia tăng .11

1.3. Nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp.15

1.3.1. Sự cần thiết quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp .15

1.3.2. Mục tiêu, yêu cầu và phương thức quản lý thuế giá trị gia tăng đối với

doanh nghiệp. .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY