Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục những từ viết tắt.iv

Danh mục các bảng .v

Mục Lục . viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .4

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DNNQD .5

1.1. Lý luận cơ bản về thuế GTGT .5

1.1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò và chức năng của thuế .5

1.1.2. Hệ thống thuế và chính sách thuế .9

1.1.3. Thuế giá trị gia tăng .11

1.2.1. Doanh nghiệp NQD.16

1.2.2. Quản lý thuế GTGT .18

1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .27

1.3. Chính sách thuế và QLT GTGT một số nước trên thế giới và ở Việt nam.29

1.3.1. Chính sách thuế và quản lý thuế GTGT một số nước trên thế giới .29

1.3.2. Công tác quản lý thuế GTGT ở Việt Nam trong những năm qua.31

1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa .35

CHƯƠNG 2.PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH

HOÁ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY