Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục các bảng .v

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:.2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.2

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN.3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU.4

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU .4

1.1.1. Thuế .4

1.1.1.1. Khái niệm .4

1.1.1.2. Bản chất của thuế .5

1.1.1.3. Chức năng của thuế .6

1.1.1.4. Phân loại thuế.8

1.1.2. Thuế xuất nhập khẩu .10

1.1.2.1. Khái niệm .10

1.1.2.2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu.10

1.1.2.3. Đặc điểm của thuế xuất nhập khẩu .14

1.1.2.4. Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu.14

1.1.2.5. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu.17

1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU .18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY