Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ .v

MỤC LỤC. vi

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

2.1 Mục tiêu chung.2

2.2 Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu luận văn.4

PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ.5

GIÁ TRỊ GIA TĂNG .5

1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ .5

1.1.1 Khái niệm về thuế .5

1.1.2 Đặc điểm của thuế.6

1.1.3 Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường.7

1.1.3.1 Thuế là nguồn thu chủ yếu cho Ngân sách Nhà nước.8

1.1.3.2 Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế .8

1.1.3.3 Thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.9

1.1.3.4 Thuế là công cụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh.9

1.1.4 Bản chất, chức năng của thuế.10

1.1.4.1 Bản chất của thuế .10

1.1.4.2 Chức năng của thuế.10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY