Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở các trường trung học phổ thông công lập trên trên địa bàn Thành Phố Huế

Cùng với việc nâng cao quyền tự chủ cho các trường THPT công lập cần

nghiên cứu sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới các trường THPT, mạnh dạn hơn

trong việc đầu tư xây dựng các trường THPT công lập ở khu vực thành phố,đặc

biệt là trường có uy tín về chất lượng giáo dục.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp thông tin về xã hội

hoá giáo dục để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về chủ trương đúng đắn của

Đảng và Nhà nước về chính sách xã hội hoá giáo dục. Tăng cường sự lãnh đạo của

các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo và quản lý của HĐND, UBND các cấp; phát huy vai

Trường Đại học Kinh tế Huế74

trò của các tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền

phong, Hội khuyến học huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển sự nghiệp

giáo dục. Tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách để các cấp uỷ Đảng, chính

quyền các cấp, các cơ sở giáo dục công lập, và nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ,

thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục.

3.2.5. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính

Đơn vị cơ sở giáo dục là nơi trực tiếp sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư

cho giáo dục. Yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý tài chính ở đây là quản lý, sử

dụng tiết kiệm, đúng mục đích, đúng chế độ các khoản thu chi ngân sách, tăng

cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, các chủ tài

khoản trong công tác quản lý tài chính trong đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị sử

dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những khoản thu,

chi sai chế độ, tiêu chuẩn, lãng phí, không đúng mục đích. Nếu vi phạm làm tổn

thất ngân sách của Nhà nước phải bồi thường, tuỳ theo tính chất, mức độ vi

phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

theo quy định của pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu trên đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính tại các

đợ vị cơ sở phải có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để quản lý chặt chẽ và hạch

toán đầy đủ, rõ ràng các khoản chi từ các nguồn khác nhau. Xuất phát từ thực trạng

thời gian vừa qua cán bộ là công tác quản lý tại các đơn vị cơ sở giáo dục đào tạo

chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý; chủ tài khoản đơn vị chỉ sâu về quản lý chuyên

môn giáo dục, không am hiểu về quản lý tài chính, đội ngũ cán bộ kế toán không

thành thạo nghiệp vụ chuyên môn, có một số lại phải kiêm nhiệm công việc khác.

Vì vậy, củng cố nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính tại các đơn vị cơ sở

cần chú trọng đến việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính nói

chung, công tác kế toán nói riêng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán cơ sở.

Trong thời gian tới cần tập trung rà soát, đánh giá khả năng nghiệp vụ chuyên môn

của đội ngũ này để có phương án sắp xếp lại thích hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY