Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại cục thuế tỉnh Hải Dương

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG.x

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

2.1 Mục tiêu chung.2

2.2 Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.2

3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài.2

3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

4.1 Phương pháp thu thập số liệu.3

4.2 Phương pháp tổng hợp và phân tích.4

5. Kết cấu của luận văn .4

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NỢ THUẾ .5

1.1 Cơ sở lý luận về quản lý nợ thuế.5

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại nợ thuế.5

1.1.1.1 Khái niệm nợ thuế .5

1.1.1.2 Đặc điểm của nợ thuế.5

1.1.1.3 Phân loại nợ thuế.7

1.1.2 Khái niệm, vai trò, yêu cầu của quản lý nợ thuế.12

1.1.2.1 Khái niệm quản lý nợ thuế .12

1.1.2.2 Vai trò của công tác quản lý nợ thuế.13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY