Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại cục hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC SƠ ĐỒ . vii

MỤC LỤC. viiii

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu của Luận văn.5

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ

HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGXUẤT NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG

THƯƠNG MẠI.7

1.1 Một số khái niệm về quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo hợp

đồng thương mại.7

1.1.1 Khái niệm .7

1.1.2 Quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.9

1.2 Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại .10

1.3 Nội dung quản lý hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương

mại.12

1.3.1 Thủ tục xuất nhập khẩu và giám sát hải quan.12

1.3.1.1 Hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa .13

1.3.1.2 Quy trình thủ tục hải quan.16

1.3.2 Quản lý thuế .17

1.3.3 Kiểm tra sau thông quan .19

1.3.4 Điều tra chống buôn lậu và gian lận thương mại .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY