Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý đấu giá quyền sử dung đất trên địa bàn thành phố Thanh Hoá

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG.v

DANH MỤC CÁC HÌNH. vi

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .3

2. Mục tiêu nghiên cứu.4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.4

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .5

5. Hạn chế của đề tài .6

6. Kết cấu của đề tài .6

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.7

1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu.7

1.1.1 Khái niệm về đất đai .7

1.1.2. Khái niệm thị trường đất đai .8

1.1.3. Khái niệm về giá đất .9

1.1.4. Các hình thức đấu giá.10

1.1.5. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. .13

1.1.5.1. Quy định về đấu giá đất theo Luật Đất đai 2003 .13

1.1.5.2. Những yếu tố cơ bản xác định giá đất trong đấu giá QSDĐ .16

1.1.5.3. Các phương pháp định giá đất trong đấu giá QSDĐ ở Việt Nam.17

1.1.5.4. Các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam .17

1.1.5.5. Thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. .18

1.1.6. Quy trình đấu giá quyền sử dụng ở Việt Nam .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY