Luận văn Hoàn thiện công tác lập dự toán phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

LỜI CAM ĐOAN

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 1

1.3 Câu hỏi nghiên cứu của đề tài. 2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

1.5 Phương pháp nghiên cứu . 3

1.6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 3

1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu: . 6

1.8 Kết cấu của đề tài nghiên cứu. 7

CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ LẬP DỰ TOÁN PHỤC VỤ

KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG

DOANH NGHIỆP . 7

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 8

CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ LẬP DỰ TOÁN PHỤC VỤ

KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG

DOANH NGHIỆP . 9

2.1 Khái quát chung về dự toán tổng thể doanh nghiệp. 9

2.1.1 Khái niệm dự toán . 9

2.1.2. Phân loại dự toán . 9

2.1.3. Chức năng và ý nghĩa của lập dự toán tổng thể doanh nghiệp. 11

2.2 Các vấn đề chung về lập dự toán. 14

2.2.1 Đơn vị và thành phần lập dự toán . 14

2.2.2 Nguyên tắc lập dự toán. 15

2.2.4 Trình tự lập dự toán. 16

2.2.5. Quy trình lập dự toán tồng thể trong doanh nghiệp . 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY