Luận văn Hoàn thiện công tác kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thành Công Nam Định

MỤC LỤCLời nói đầu 1CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 3I.Những vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương. 31. Những vấn đề cơ bản về lao động và tiền lương. 32. Khái niệm về tiền lương. 33. Bản chất và ý nghĩa của tiền lương. 44. Đặc điểm của tiền lương 45. Các hình thức trả lương 55.1 Hình thức trả lương theo thời gian. 55.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 65.3. Hình thức trả lương khoán 86. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương. 86.1. Quỹ tiền lương 86.2. Các khoản trích theo lương. 8II. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hạch toán lao động và tiền lương. 101.Hạch toán lao động và tiền lương. 101.1.Hạch toán lao động. 101.2 Phân loại tiền lương. 102.Nội dung kế toán tiền lương. 112.1 .Chứng từ kế toán sử dụng. 112.2. Tài khoản kế toán sử dụng 112.3.Phương pháp hạch toán tiền lương. 123.Nội dung kế toán các khoản trích theo lương. 133.1. Tài khoản sử dụng 133.2 Phương pháp hạch toán 14CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH. 15I. Giới thiệu chung về Công ty 151. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 152. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 183. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp tại Công ty 193.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Thành Công Nam Định. 193.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 193.2.1. Chủ tịch hội đồng quản trị 193.2.2. Giám đốc điều hành 203.2.3. Các phó giám đốc điều hành 203.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 203.3.1. Phòng tổ chức hành chính 203.3.2. Phòng kinh doanh 203.3.3. Phòng tài chính kế toán 203.3.4. Phòng xe máy thiết bị 213.3.5. Phòng kỹ thuật 213.3.6. Các đội công trình 214.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 214.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 214.2. Quy trình sổ kế toán của Công ty 235. Tình hình lao động của Công ty 25II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 261. Tổ chức kế toán tiền lương tại công ty 261.1. Nội dung quỹ tiền lương 261.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương. 263. Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 293.1. Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 293.2. Trợ cấp BHXH phải trả cho CBCNV 30CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH. 331. Nhận xét khái quát về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 331.1.Ưu điểm: 331.2. Nhược điểm: 342. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 34Kết luận 37Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 3

I.Những vấn đề cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương. 3

1. Những vấn đề cơ bản về lao động và tiền lương. 3

2. Khái niệm về tiền lương. 3

3. Bản chất và ý nghĩa của tiền lương. 4

4. Đặc điểm của tiền lương 4

5. Các hình thức trả lương 5

5.1 Hình thức trả lương theo thời gian. 5

5.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6

5.3. Hình thức trả lương khoán 8

6. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương. 8

6.1. Quỹ tiền lương 8

6.2. Các khoản trích theo lương. 8

II. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hạch toán lao động và tiền lương. 10

1.Hạch toán lao động và tiền lương. 10

1.1.Hạch toán lao động. 10

1.2 Phân loại tiền lương. 10

2.Nội dung kế toán tiền lương. 11

2.1 .Chứng từ kế toán sử dụng. 11

2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 11

2.3.Phương pháp hạch toán tiền lương. 12

3.Nội dung kế toán các khoản trích theo lương. 13

3.1. Tài khoản sử dụng 13

3.2 Phương pháp hạch toán 14

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH. 15

I. Giới thiệu chung về Công ty 15

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 15

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 18

3. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp tại Công ty 19

3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Thành Công Nam Định. 19

3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 19

3.2.1. Chủ tịch hội đồng quản trị 19

3.2.2. Giám đốc điều hành 20

3.2.3. Các phó giám đốc điều hành 20

3.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 20

3.3.1. Phòng tổ chức hành chính 20

3.3.2. Phòng kinh doanh 20

3.3.3. Phòng tài chính kế toán 20

3.3.4. Phòng xe máy thiết bị 21

3.3.5. Phòng kỹ thuật 21

3.3.6. Các đội công trình 21

4.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 21

4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 21

4.2. Quy trình sổ kế toán của Công ty 23

5. Tình hình lao động của Công ty 25

II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 26

1. Tổ chức kế toán tiền lương tại công ty 26

1.1. Nội dung quỹ tiền lương 26

1.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương. 26

3. Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 29

3.1. Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 29

3.2. Trợ cấp BHXH phải trả cho CBCNV 30

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG NAM ĐỊNH. 33

1. Nhận xét khái quát về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 33

1.1.Ưu điểm: 33

1.2. Nhược điểm: 34

2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 34

Kết luận 37

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY