Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước hải châu trong điều kiện tabmis

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước: bổ sung

thêm dòng “Thanh toán tạm ứng bằng tiền mặt/chuyển khoản”.

- Mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán: Thông tư 161/BTC cần

quy định rõ, cụ thể về trách nhiệm lập Bảng kê chứng từ thanh toán

của đơn vị SDNS.

* Về tài khoản kế toán

- Quản lý tài khoản kế toán: KBNN cần nghiên cứu xây dựng

chương trình quản lý tài khoản có khả năng kết nối được với phần

mềm TABMIS

- Không có mã niên độ ngân sách: Đưa thông tin về niên độ

NSNN vào một đoạn mã kế toán đồ.

* Về báo cáo kế toán

Các khoản chi chưa được tính công thức báo cáo: khi có văn

bản thay đổi về công tác hạch toán kế toán đề nghị ban quản trị

chương trình cập nhật ngay vào hệ thống TABMIS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY