Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10

MỤC LỤC CHƯƠNGI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.I. Những vấn đề chung về chi phí và tính giá thành sản phẩmII. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thànhIII. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuấtIV. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dởV. Phương pháp tính giá thành sản phẩmVI. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệpCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10I. Đặc điểm chung của công ty may 10II. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công ty may 10III Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty may 10IV. Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May 10 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY 10I Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10II Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO   11 356711 12121719 20  37 37 384445

MỤC LỤC

CHƯƠNGI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.

I. Những vấn đề chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm

II. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

III. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

IV. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở

V. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

VI. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10

I. Đặc điểm chung của công ty may 10

II. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công ty may 10

III Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty may 10

IV. Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May 10

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY 10

I Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10

II Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

1

3

5

6

7

11

12

12

17

19

20

37

37

38

44

45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY