Luận văn Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty xăng dầu Quảng Trị

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN. iii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .iv

DANH MỤC CÁC HÌNH.iv

MỤC LỤC.v

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

2.1. Mục tiêu tổng quát .2

2.2. Mục tiêu cụ thể.2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2

3.1. Đối tượng nghiên cứu.2

3.2. Phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

4.1. Chọn mẫu điều tra .3

4.2. Phương pháp thu thập số liệu.3

4.3. Phương pháp nghiên cứu.4

5. Kết quả nghiên cứu .6

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .7

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.7

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .7

1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh .7

1.1.2. Đặc trưng cơ bản của xây dựng chiến lược kinh doanh.9

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY