Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty tnhh kỹ thuật quản lý bay giai đoạn 2013 - 2017

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .4

DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ .5

DANH MỤC BẢNG BIỂU.6

PHẦN MỞ ĐẦU.7

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.10

1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: .10

1.1.1 Định nghĩa về chiến lược kinh doanh: .10

1.1.2 Phân loại chiến lược:.11

1.1.3. Các giai đoạn và mô hình quản trị chiến lược:.12

1.2. Quá trình quản trị chiến lược .16

1.2.1. Phân tích môi trường: .16

1.2.2. Xác định chiến lược- Công cụ ma trận SWOT.23

1.2.3. Lựa chọn chiến lược.25

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY .31

2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý

bay. .31

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .31

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty

TNHH Kỹ thuật Quản lý bay .33

2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.40

2.2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài:.41

2.2.1. Môi trường vĩ mô:.41

2.2.2. Môi trường vi mô:.49

2.3. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp .58

2.3.1. Các yếu tố Marketing.58

2.3.2. Các yếu tố về nhân lực và tổ chức quản lý .59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY