Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Nam âu giai đoạn 2012 - 2015

LỜI CẢM ƠN. 1

MỤC LỤC. 2

BẢNG DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT . 6

DANH MỤC CÁC BẢNG. 7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ. 8

MỞ ĐẦU. 9

1. Lý do chọn đề tài. 9

2. Mục tiêu nghiên cứu . 10

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu. 10

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 10

5. Bố cục của luận văn. 11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. 12

1.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược . 12

1.1.1. Khái niệm về chiến lược trong kinh doanh .12

1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh .13

1.1.3. Quản lý chiến lược.14

1.1.3.1. Khái niệm về quản lý chiến lược . 14

1.1.3.2. Ý nghĩa của việc quản lý chiến lược. 15

1.1.3.3. Yêu cầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh. 16

1.1.4. Hoạch định chiến lược .17

1.1.4.1. Định nghĩa về hoạch định chiến lược. 17

1.1.4.2. Ý nghĩa của hoạch định chiến lược . 18

1.1.5. Các cấp quản lý chiến lược.18

1.2. Các bước của quá trình hoạch định chiến lược. 18

1.2.1. Phân tích môi trường.18

1.2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô. 19

1.2.1.2. Phân tích môi trường ngành (môi trường tác nghiệp) . 22

1.2.1.3. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY