Luận văn Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH Tiến Đại Phát

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. I

DANH MỤC BẢNG. II

DANH MỤC HÌNH.III

PHẦN MỞ ĐẦU.4

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP.8

1.1. Tổng quan nghiên cứu.8

1.1.1. Các nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 8

1.1.2. Các nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 9

1.1.3. Các nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài sản 10

1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.11

1.2.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp 11

1.2.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp 11

1.2.3. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 17

1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản 17

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh

nghiệp.19

1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY