Luận văn Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm Burkholderia sp. trên cây lúa cao sản trồng ở Hậu Giang

Mục Lục LỜI C Ả M T Ạ. iTÓM LƯỢC. iiMục Lục. ivDanh sách bảng. viDanh sách hình. viiDanh sách các từ viết tắt. viiiChương 1: GIỚI THIỆU. 11.1 ĐẶT VẤN ĐỀ. 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 21.3 NỘI DUNG. 21.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2Chương 2: TỔNG QUAN. 32.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM CHO CÂY LÚA CAO SẢN Ở ĐBSCL. 32.2 SƠ LƯỢC VI KHUẨN. 32.2.1 Đặc điểm chung của vi khuẩn Burkholderia. 32.2.2 Một số chủng Burkholderia điển hình. 42.2.3 Vi khuẩn Burkholderia sp. 52.3 VAI TRÒ CỦA ĐẠM ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ CƠ CHẾ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC. 72.3.1 Vai trò của đạm đối với cây trồng. 72.3.2 Cơ chế cố định đạm sinh học. 102.4 SƠ LƯỢC VỀ CÂY LÚA. 162.4.1 Phân loại theo khoa học. 162.4.2 Đặc điểm sinh vật học của cây lúa. 162.4.3 Đặc điểm của giống lúa OM4218. 202.5 KỸ THUẬT CANH TÁC. 202.5.1 Thời vụ. 202.5.2 Chuẩn bị giống. 212.5.3 Làm đất. 212.5.4 Gieo sạ. 222.5.5 Chăm sóc. 222.5.6 Thu hoạch và đánh giá năng xuất. 262.5.7 Chế biến và bảo quản (sơ chế). 262.6 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 272.6.1 Lịch sử phát triển phân vi sinh. 272.6.2 Ứng dụng phân vi sinh trong sản xuất nông nghiệp. 272.6.3 Ứng dụng vi khuẩn cố định đạm tự do trên cây lúa. 29Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 333.1 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU. 333.1.1 Vật liệu. 333.1.2 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. 33 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 363.2.1 Thời gian và địa điểm. 363.2.2 Nhân mật số vi khuẩn Burkholderia sp.KG . 363.2.3 Nội dung và bố trí thí nghiệm. 363.2.4 Các chỉ tiêu theo dõ. 403.2.5 Phương pháp xử lý số liệu. 40Chương 4: KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN. 414.1. KẾT QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Burkholderiasp. ẢNH HƯỞNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA OM4218. 414.1.1. Kết quả chiều dài rễ lúa các giai đoạn phát triển sau sạ. 414.1.2. Kết quả chiều cao cây lúa các giai đoạn phát triển sau sạ. 434.1.3. Kết quả số chồi lúa các giai đoạn phát triển saus sạ. 454.1.4. Kết quả trọng lượng khô lúa các giai đoạn phát triển sau sạ. 474.2 KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠMBurkholderiasp. ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA OM4218. 494.2.1 Số bông trên m2. 494.2.2 Số bông trên buội. 504.2.3 Chiều dài bông. 514.2.4 Tỉ lệ hạt chắc trên bông. 524.2.5 Tỉ lệ hạt chắc trên bụôi. 534.2.6 Trọng lượng ngàn hạt. 544.2.7 Năng suất cây lúa cao sản OM4218 thu hoạch 4m2. 55Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 575.1 KẾT LUẬN. 575.2 ĐỀ NGHỊ. 57Tài liệu tham khảo. 58PHỤ CHƯƠNG. 61

Mục Lục

LỜI C Ả M T Ạ. i

TÓM LƯỢC. ii

Mục Lục. iv

Danh sách bảng. vi

Danh sách hình. vii

Danh sách các từ viết tắt. viii

Chương 1: GIỚI THIỆU. 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ. 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2

1.3 NỘI DUNG. 2

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 2

Chương 2: TỔNG QUAN. 3

2.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN ĐẠM CHO CÂY LÚA CAO SẢN

Ở ĐBSCL. 3

2.2 SƠ LƯỢC VI KHUẨN. 3

2.2.1 Đặc điểm chung của vi khuẩn Burkholderia. 3

2.2.2 Một số chủng Burkholderia điển hình. 4

2.2.3 Vi khuẩn Burkholderia sp. 5

2.3 VAI TRÒ CỦA ĐẠM ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ CƠ CHẾ CỐ ĐỊNH

ĐẠM SINH HỌC. 7

2.3.1 Vai trò của đạm đối với cây trồng. 7

2.3.2 Cơ chế cố định đạm sinh học. 10

2.4 SƠ LƯỢC VỀ CÂY LÚA. 16

2.4.1 Phân loại theo khoa học. 16

2.4.2 Đặc điểm sinh vật học của cây lúa. 16

2.4.3 Đặc điểm của giống lúa OM4218. 20

2.5 KỸ THUẬT CANH TÁC. 20

2.5.1 Thời vụ. 20

2.5.2 Chuẩn bị giống. 21

2.5.3 Làm đất. 21

2.5.4 Gieo sạ. 22

2.5.5 Chăm sóc. 22

2.5.6 Thu hoạch và đánh giá năng xuất. 26

2.5.7 Chế biến và bảo quản (sơ chế). 26

2.6 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN CỐ

ĐỊNH ĐẠM TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 27

2.6.1 Lịch sử phát triển phân vi sinh. 27

2.6.2 Ứng dụng phân vi sinh trong sản xuất nông nghiệp. 27

2.6.3 Ứng dụng vi khuẩn cố định đạm tự do trên cây lúa. 29

Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 33

3.1 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU. 33

3.1.1 Vật liệu. 33

3.1.2 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. 33

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 36

3.2.1 Thời gian và địa điểm. 36

3.2.2 Nhân mật số vi khuẩn Burkholderia sp.KG . 36

3.2.3 Nội dung và bố trí thí nghiệm. 36

3.2.4 Các chỉ tiêu theo dõ. 40

3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu. 40

Chương 4: KẾT QỦA VÀ THẢO LUẬN. 41

4.1. KẾT QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM Burkholderiasp. ẢNH

HƯỞNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG LÚA OM4218. 41

4.1.1. Kết quả chiều dài rễ lúa các giai đoạn phát triển sau sạ. 41

4.1.2. Kết quả chiều cao cây lúa các giai đoạn phát triển sau sạ. 43

4.1.3. Kết quả số chồi lúa các giai đoạn phát triển saus sạ. 45

4.1.4. Kết quả trọng lượng khô lúa các giai đoạn phát triển sau sạ. 47

4.2 KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM

Burkholderiasp. ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA

OM4218. 49

4.2.1 Số bông trên m2. 49

4.2.2 Số bông trên buội. 50

4.2.3 Chiều dài bông. 51

4.2.4 Tỉ lệ hạt chắc trên bông. 52

4.2.5 Tỉ lệ hạt chắc trên bụôi. 53

4.2.6 Trọng lượng ngàn hạt. 54

4.2.7 Năng suất cây lúa cao sản OM4218 thu hoạch 4m2. 55

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 57

5.1 KẾT LUẬN. 57

5.2 ĐỀ NGHỊ. 57

Tài liệu tham khảo. 58

PHỤ CHƯƠNG. 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY