Luận văn Hệ thống quản lý các đại lý

MỤC LỤCMỤC LỤC iChương 1 HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 11.1 YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 11.1.1 Danh sách các yêu cầu 11.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định 21.1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 21.1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2 21.1.2.3 Biểu mẫu 3 và qui định 3 31.1.2.4 Biểu mẫu 4 41.1.2.5 Biểu mẫu 5 và qui định 5 41.1.2.6 Biểu mẫu 6 và qui định 6 51.1.2.7 Biểu mẫu 7 và qui định 7 61.1.2.8 Biểu mẫu 8 và qui định 8 61.1.2.9 Biểu mẫu 9 và qui định 9 61.1.2.10 Biểu mẫu 10 71.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ 81.2 YÊU CẦU TIẾN HÓA 81.2.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa 81.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa 81.3 YÊU CẦU HIỆU QUẢ 91.3.1 Danh sách các yêu cầu hiệu quả 91.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả 91.4 YÊU CẦU TIỆN DỤNG 101.4.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụng 101.4.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng 101.5 YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 101.5.1 Danh sách các yêu cầu tương thích 101.5.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích 111.6 YÊU CẦU BẢO MẬT 111.6.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật 111.6.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật 111.7 YÊU CẦU AN TOÀN 121.7.1 Danh sách các yêu cầu an toàn 121.7.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn 121.8 YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 121.8.1 Danh sách các yêu cầu công nghệ 12Chương 2 MÔ HÌNH HÓA 142.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN 2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP THẺ ĐỘC GIẢ 16Chương 3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 183.1 BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN 183.1.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 183.1.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 193.2 BƯỚC 2: XÉT YÊU CẦU TIẾP LẬP THẺ ĐỘC GIẢ 203.2.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 203.2.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 223.3 BƯỚC 3: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN SÁCH MỚI 233.3.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 233.3.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 243.4 BƯỚC 4: XÉT YÊU CẦU TRA CỨU SÁCH 263.4.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 263.4.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 263.5 BƯỚC 5: XÉT YÊU CẦU CHO MƯỢN SÁCH 263.5.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 263.5.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 273.6 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 29Chương 4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 304.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH 304.2 THIẾT KẾ MÀN HÌNH 30Chương 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ 315.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH 315.2 THIẾT KẾ MÀN HÌNH 31

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

Chương 1 HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 1

1.1 YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 1

1.1.1 Danh sách các yêu cầu 1

1.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định 2

1.1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1 2

1.1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2 2

1.1.2.3 Biểu mẫu 3 và qui định 3 3

1.1.2.4 Biểu mẫu 4 4

1.1.2.5 Biểu mẫu 5 và qui định 5 4

1.1.2.6 Biểu mẫu 6 và qui định 6 5

1.1.2.7 Biểu mẫu 7 và qui định 7 6

1.1.2.8 Biểu mẫu 8 và qui định 8 6

1.1.2.9 Biểu mẫu 9 và qui định 9 6

1.1.2.10 Biểu mẫu 10 7

1.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ 8

1.2 YÊU CẦU TIẾN HÓA 8

1.2.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa 8

1.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa 8

1.3 YÊU CẦU HIỆU QUẢ 9

1.3.1 Danh sách các yêu cầu hiệu quả 9

1.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả 9

1.4 YÊU CẦU TIỆN DỤNG 10

1.4.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụng 10

1.4.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng 10

1.5 YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH 10

1.5.1 Danh sách các yêu cầu tương thích 10

1.5.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích 11

1.6 YÊU CẦU BẢO MẬT 11

1.6.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật 11

1.6.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật 11

1.7 YÊU CẦU AN TOÀN 12

1.7.1 Danh sách các yêu cầu an toàn 12

1.7.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn 12

1.8 YÊU CẦU CÔNG NGHỆ 12

1.8.1 Danh sách các yêu cầu công nghệ 12

Chương 2 MÔ HÌNH HÓA 14

2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN

2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP THẺ ĐỘC GIẢ 16

Chương 3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 18

3.1 BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN 18

3.1.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 18

3.1.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 19

3.2 BƯỚC 2: XÉT YÊU CẦU TIẾP LẬP THẺ ĐỘC GIẢ 20

3.2.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 20

3.2.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 22

3.3 BƯỚC 3: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN SÁCH MỚI 23

3.3.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 23

3.3.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 24

3.4 BƯỚC 4: XÉT YÊU CẦU TRA CỨU SÁCH 26

3.4.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 26

3.4.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 26

3.5 BƯỚC 5: XÉT YÊU CẦU CHO MƯỢN SÁCH 26

3.5.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 26

3.5.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa 27

3.6 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 29

Chương 4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 30

4.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH 30

4.2 THIẾT KẾ MÀN HÌNH 30

Chương 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ 31

5.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH 31

5.2 THIẾT KẾ MÀN HÌNH 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY