Luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắc lắk

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung nghiên cứu: Cách tiếp cận của đề tài là nghiên

cứu vấn đề hạn chế RRTD mà không tiếp cận dưới góc độ toàn bộ

quá trình quản trị rủi ro tín dụng.

+ Về thời gian: Thực trạng hạn chế RRTD chỉ phân tích trong

khoảng thời gian từ 2011 – 2013.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp luận: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

- Cơ sở lý luận: Kinh tế học vĩ mô, vi mô, Lý thuyết tài chính –

tiền tệ, quản trị Ngân hàng thương mại n

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY