Luận văn Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ của công ty thực phẩm Miền Bắc

MỤC LỤCĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THU Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC.Lời mở đầuChương I:Những vấn đề chung về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại .I. Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá:1.Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa .2.Giá bán của hàng hoá.3. Các phương pháp tính giá bán hàn hoá tiêu thụ .II.Các chứng từ thủ tục tài khoản sử dụng chủ yếu hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ.III.Kế toán tỏng hợp.IV.Các phương pháp bán hàng và phương pháp hạch toán.1. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khaithường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.1.1.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hóa .1.2.Kế toán cá nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa .2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.V.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng bán.1.Hình thức Nhật Ký Sổ Cái.2.Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ.3.Hình thức Nhật Ký Chung.4.Hình thức Nhật Ký chứng Từ.     Chương II. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.I. Tình hình tổ chức kinh doanh của Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.1.Tình hình tổ chức kinh doanh .2.Tổ chức bộ máy kế toán tại Thực phẩm miền Bắc .II.Tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.1.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.2.Các phương thức bán hàng và phương pháp hạch toán tại Công Ty.3.Phương pháp hạch toán và chiết khấu bán hàng.4.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh Nghiệp.Chương III. Một vài ý kiến hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ .1. Nhận xét ,đánh giá công tác bán hàng ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.2. Biện pháp hoàn thiện. Chương VI. Phần kết luận.

MỤC LỤC

ĐỀ TÀI: HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THU Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC.

Lời mở đầu

Chương I:Những vấn đề chung về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại .

I. Khái niệm về tiêu thụ hàng hoá:

1.Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa .

2.Giá bán của hàng hoá.

3. Các phương pháp tính giá bán hàn hoá tiêu thụ .

II.Các chứng từ thủ tục tài khoản sử dụng chủ yếu hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ.

III.Kế toán tỏng hợp.

IV.Các phương pháp bán hàng và phương pháp hạch toán.

1. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai

thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

1.1.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hóa .

1.2.Kế toán cá nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa .

2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

V.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng bán.

1.Hình thức Nhật Ký Sổ Cái.

2.Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ.

3.Hình thức Nhật Ký Chung.

4.Hình thức Nhật Ký chứng Từ.

Chương II. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.

I. Tình hình tổ chức kinh doanh của Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.

1.Tình hình tổ chức kinh doanh .

2.Tổ chức bộ máy kế toán tại Thực phẩm miền Bắc .

II.Tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.

1.Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

2.Các phương thức bán hàng và phương pháp hạch toán tại Công Ty.

3.Phương pháp hạch toán và chiết khấu bán hàng.

4.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh Nghiệp.

Chương III. Một vài ý kiến hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ .

1. Nhận xét ,đánh giá công tác bán hàng ở Công Ty Thực phẩm Miền Bắc.

2. Biện pháp hoàn thiện.

Chương VI. Phần kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY