Luận văn Giọng điệu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 2. Lịch sử vấn đề 3. Mục đích nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Một số quan niệm về giọng điệu văn chương 1.1.1. Ở góc độ lí luận văn học 1.1.2. Ở góc độ nghiên cứu văn học 1.1.3.Ở góc độ thi pháp học 1.2. Một vài nhận xét chung về giọng điệu 1.3. Khái niệm 1.3.1. Giọng điệu văn chương 1.3.2. Giọng điệu văn chương trung đại 1.4. Thơ Nguyễn Đình Chiểu – Sự kết hợp truyền thống và đổi mới trên một số lĩnh vực hình thức thơ 1.4.1. Lời thơ 1.4.2. Nhạc điệu 1.4.3. Nhịp thơ Chương 2: TÍNH CHẤT TRỮ TÌNH, ĐA THANH, NHIỀU CUNG BẬC TRONG GIỌNG ĐIỆU THƠ VĂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 2.1. Giọng trữ tình đạo đức 2.1.1. Giọng triết lí, trải đời 2.1.2. Giọng nhẹ nhàng, gián tiếp 2.1.3. Giọng lạc quan, tự tin 2.2. Giọng trữ tình sử thi 2.2.1. Giọng sôi nổi, hào hùng 2.2.2. Giọng cổ điển, trang trọng 2.2.3. Giọng bi hùng Chương 3: YẾU TỐ HÌNH THỨC TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIỌNG ĐIỆU THƠ VĂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 3.1. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ 3.1.1. Phương ngữ Nam bộ 3.1.2. Thành ngữ, tục ngữ, ca dao 3.1.3. Từ Hán Việt 3.1.4. Điển tích, điển cố 3.2. Nghệ thuật xây dựng hình ảnh 3.2.1. Hình ảnh so sánh dân gian 3.2.2. Hình ảnh so sánh ẩn dụ, tượng trưng 3.3. Các biện pháp nghệ thuật khác 3.3.1. Liệt kê 3.3.2. Tương phản 3.3.3. Phép láy PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

2. Lịch sử vấn đề

3. Mục đích nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. Một số quan niệm về giọng điệu văn chương

1.1.1. Ở góc độ lí luận văn học

1.1.2. Ở góc độ nghiên cứu văn học

1.1.3.Ở góc độ thi pháp học

1.2. Một vài nhận xét chung về giọng điệu

1.3. Khái niệm

1.3.1. Giọng điệu văn chương

1.3.2. Giọng điệu văn chương trung đại

1.4. Thơ Nguyễn Đình Chiểu – Sự kết hợp truyền thống và đổi mới trên một số lĩnh

vực hình thức thơ

1.4.1. Lời thơ

1.4.2. Nhạc điệu

1.4.3. Nhịp thơ

Chương 2: TÍNH CHẤT TRỮ TÌNH, ĐA THANH, NHIỀU CUNG BẬC TRONG

GIỌNG ĐIỆU THƠ VĂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

2.1. Giọng trữ tình đạo đức

2.1.1. Giọng triết lí, trải đời

2.1.2. Giọng nhẹ nhàng, gián tiếp

2.1.3. Giọng lạc quan, tự tin

2.2. Giọng trữ tình sử thi

2.2.1. Giọng sôi nổi, hào hùng

2.2.2. Giọng cổ điển, trang trọng

2.2.3. Giọng bi hùng

Chương 3: YẾU TỐ HÌNH THỨC TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIỌNG

ĐIỆU THƠ VĂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

3.1. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ

3.1.1. Phương ngữ Nam bộ

3.1.2. Thành ngữ, tục ngữ, ca dao

3.1.3. Từ Hán Việt

3.1.4. Điển tích, điển cố

3.2. Nghệ thuật xây dựng hình ảnh

3.2.1. Hình ảnh so sánh dân gian

3.2.2. Hình ảnh so sánh ẩn dụ, tượng trưng

3.3. Các biện pháp nghệ thuật khác

3.3.1. Liệt kê

3.3.2. Tương phản

3.3.3. Phép láy PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY