Luận văn Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Về phía sinh viên thỡ ảnh hưởng lớn nhất đến sự tiếp thu tri thức chính là phương pháp học tập không thích ứng với phương thức đào tạo mới. Sinh viên quen lối tiếp thu kiến thức thụ động từ giáo viên (lối dạy - học của 12 năm phổ thông và đào tạo theo niên chế ở đại học) nên khi học theo phương thức tín chỉ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều sinh viên thiên về tư duy cụ thể, công thức, kém khả năng tư duy bằng khái niệm, nên khi học các môn có tính chất trừu tượng, đặc biệt, các môn LLCT, phải tư duy bằng những khái niệm trừu tượng thỡ sinh viờn lại càng thấy khú khăn. Theo kết quả điều tra của đề tài này, có tới 43,1% sinh viên được hỏi cho rằng kiến thức các môn LLCT khô khan, khó tiiếp thu và 48,3% cho rằng chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục LLCT còn nhiều bất cập là nguyên nhân của những hạn chế kết quả trong giáo dục LLCT cho sinh viên hiện nay (Phụ lục 1).

Về phía sinh viên thỡ ảnh hưởng lớn nhất đến sự tiếp thu tri thức chính là phương pháp học tập không thích ứng với phương thức đào tạo mới. Sinh viên quen lối tiếp thu kiến thức thụ động từ giáo viên (lối dạy - học của 12 năm phổ thông và đào tạo theo niên chế ở đại học) nên khi học theo phương thức tín chỉ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều sinh viên thiên về tư duy cụ thể, công thức, kém khả năng tư duy bằng khái niệm, nên khi học các môn có tính chất trừu tượng, đặc biệt, các môn LLCT, phải tư duy bằng những khái niệm trừu tượng thỡ sinh viờn lại càng thấy khú khăn. Theo kết quả điều tra của đề tài này, có tới 43,1% sinh viên được hỏi cho rằng kiến thức các môn LLCT khô khan, khó tiiếp thu và 48,3% cho rằng chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục LLCT còn nhiều bất cập là nguyên nhân của những hạn chế kết quả trong giáo dục LLCT cho sinh viên hiện nay (Phụ lục 1).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY