Luận văn Giải quyết việc làm ở nông thôn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

Ninh Bình có nền nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, với hơn 80% lao động làm nông nghiệp. Các chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, kinh tế vùng, xây dựng mô hình, chính sách hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng mới. được triển khai tích cực, đã phát huy tác dụng.Sản xuất nông nghiệp liên tục được mùa, năng suất lúa bình quân 5 năm 2001 - 2005 đạt trên 11tấn/ha/năm, lương thực bình quân đầu người đạt 500 kg/người/năm.Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi, đã chuyển trên 2000 ha đất trồng cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng cây, nuôi con có giá trị kinh tế cao. Tập trung xây dựng và hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế vùng ven biển, kinh tế trang trại, vùng đồi rừng, áp dụng tiến bộ công nghệ sinh học đã tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ninh Bình có nền nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, với hơn 80% lao động làm nông nghiệp. Các chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, kinh tế vùng, xây dựng mô hình, chính sách hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng mới. được triển khai tích cực, đã phát huy tác dụng.

Sản xuất nông nghiệp liên tục được mùa, năng suất lúa bình quân 5 năm 2001 - 2005 đạt trên 11tấn/ha/năm, lương thực bình quân đầu người đạt 500 kg/người/năm.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi, đã chuyển trên 2000 ha đất trồng cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng cây, nuôi con có giá trị kinh tế cao. Tập trung xây dựng và hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế vùng ven biển, kinh tế trang trại, vùng đồi rừng, áp dụng tiến bộ công nghệ sinh học đã tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY