Luận văn Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phú mỹ - Tỉnh Bình Định

Theo hai hướng: Một, phát triển làng nghề truyền thống, đây là

ngành mang tính đặc trưng riêng có của địa phương; Hai, du nhập các

nghề mới sử dụng nhiều lao động, có thị trường tiêu thụ. Do đó, cần:

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, cung ứng, tổ

chức sản xuất làng nghề; hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật; tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến

thương mại, mở rộng thị trường; đào tạo và phát triển nguồn lao động

cho tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

c. Phát triển các khu công nghiệp, kêu gọi đầu tư và tiếp tục

đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp

Phát triển hợp lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đào

tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY