Luận văn Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI 31.1. Tranh chấp trong thương mại quốc tế 31.1.1. Khái niệm thương mại quốc tế 31.1.2. Tranh chấp thương mại quốc tế. 41.1.3. Các loại tranh chấp thương mại quốc tế 51.1.3.1. Tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa 51.1.3.2. Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng 61.1.3.3. Tranh chấp trong hợp đồng đại lý 61.2. Trọng tài thương mại quốc tế - Một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. 61.3. Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài 91.3.1. Nguyên tắc thỏa thuận. 91.3.2. Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập khách quan vô tư khi giải quyết tranh chấp 91.3.3. Nguyên tắc giữ bí mật nội dung vụ việc tranh chấp 101.3.4. Nguyên tắc chung thẩm. 101.4. Thỏa thuận Trọng tài 111.4.1. Khái niệm thỏa thuận Trọng tài. 111.4.2. Thời điểm lập và giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài 111.4.3. Hình thức của thỏa thuận Trọng tài 111.4.4. Nội dung của thỏa thuận trọng tài 131.4.5. Ý nghĩa của thỏa thuận trọng tài 141.5. Thẩm quyền của trọng tài 151.6. Các loại trọng tài thương mại quốc tế 161.6.1. Trọng tài Ad - hoc (trọng tài vụ việc) 161.6.2. Trọng tài thường trực (hay còn gọi là trọng tài quy chế) 171.7. Ưu điểm của trọng tài thương mại quốc tế trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế 18 Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM 212.1. Lược sử hình thành và phát triển của Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Việt Nam 212.1.1. Giai đoạn từ 1960 - 1993. 212.1.2. Giai đoạn từ 1993 đến nay. 242.2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp Thương mại Quốc tế bằng Trọng tài tại Việt Nam. 262.2.1. Tố tụng Trọng tài 262.2.1.1. Đơn kiện (thông báo trọng tài), thời hiệu khởi kiện và thụ lý đơn kiện. 262.2.1.2. Vấn đề chọn địa điểm, thời gian, ngôn ngữ và luật áp dụng cho quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài. 292.2.1.3. Thành lập hội đồng trọng tài 312.2.1.4. Phiên họp giải quyết tranh chấp 342.2.1.5. Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình trọng tài. 352.2.1.6. Quyết định trọng tài 362.2.2. Thi hành quyết định trọng tài 39 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI 413.1. Thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại Việt Nam 413.2. Các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam 443.2.1. Thúc đẩy nhanh quá trình soạn thảo luật trọng tài để sớm đưa vào cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế của pháp lệnh trọng tài thương mại. 443.2.2. Sửa đổi một số quy đinh còn bất cập trong pháp lệnh trọng tài 443.2.3. Liên quan đến trọng tài viên: 483.2.4. Cơ chế hỗ trợ từ tòa án 483.2.5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến về trọng tài thương mại cho các thương nhân. 49 KẾT LUẬN 50

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI 3

1.1. Tranh chấp trong thương mại quốc tế 3

1.1.1. Khái niệm thương mại quốc tế 3

1.1.2. Tranh chấp thương mại quốc tế. 4

1.1.3. Các loại tranh chấp thương mại quốc tế 5

1.1.3.1. Tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa 5

1.1.3.2. Tranh chấp trong hợp đồng xây dựng 6

1.1.3.3. Tranh chấp trong hợp đồng đại lý 6

1.2. Trọng tài thương mại quốc tế - Một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. 6

1.3. Các nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài 9

1.3.1. Nguyên tắc thỏa thuận. 9

1.3.2. Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập khách quan vô tư khi giải quyết tranh chấp 9

1.3.3. Nguyên tắc giữ bí mật nội dung vụ việc tranh chấp 10

1.3.4. Nguyên tắc chung thẩm. 10

1.4. Thỏa thuận Trọng tài 11

1.4.1. Khái niệm thỏa thuận Trọng tài. 11

1.4.2. Thời điểm lập và giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài 11

1.4.3. Hình thức của thỏa thuận Trọng tài 11

1.4.4. Nội dung của thỏa thuận trọng tài 13

1.4.5. Ý nghĩa của thỏa thuận trọng tài 14

1.5. Thẩm quyền của trọng tài 15

1.6. Các loại trọng tài thương mại quốc tế 16

1.6.1. Trọng tài Ad - hoc (trọng tài vụ việc) 16

1.6.2. Trọng tài thường trực (hay còn gọi là trọng tài quy chế) 17

1.7. Ưu điểm của trọng tài thương mại quốc tế trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế 18

Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM 21

2.1. Lược sử hình thành và phát triển của Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Việt Nam 21

2.1.1. Giai đoạn từ 1960 - 1993. 21

2.1.2. Giai đoạn từ 1993 đến nay. 24

2.2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp Thương mại Quốc tế bằng Trọng tài tại Việt Nam. 26

2.2.1. Tố tụng Trọng tài 26

2.2.1.1. Đơn kiện (thông báo trọng tài), thời hiệu khởi kiện và thụ lý đơn kiện. 26

2.2.1.2. Vấn đề chọn địa điểm, thời gian, ngôn ngữ và luật áp dụng cho quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài. 29

2.2.1.3. Thành lập hội đồng trọng tài 31

2.2.1.4. Phiên họp giải quyết tranh chấp 34

2.2.1.5. Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình trọng tài. 35

2.2.1.6. Quyết định trọng tài 36

2.2.2. Thi hành quyết định trọng tài 39

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG TRỌNG TÀI 41

3.1. Thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại Việt Nam 41

3.2. Các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài ở Việt Nam 44

3.2.1. Thúc đẩy nhanh quá trình soạn thảo luật trọng tài để sớm đưa vào cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế của pháp lệnh trọng tài thương mại. 44

3.2.2. Sửa đổi một số quy đinh còn bất cập trong pháp lệnh trọng tài 44

3.2.3. Liên quan đến trọng tài viên: 48

3.2.4. Cơ chế hỗ trợ từ tòa án 48

3.2.5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến về trọng tài thương mại cho các thương nhân. 49

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY